Στην Πάτρα θα βρεθούν την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι επιβλέπουν την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Στις 9.30 το πρωί, πρόκειται να επισκεφθούν το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο και το τεχνικό εξόδου της Μικρής Περιμετρικής, έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ,  που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει  σε προτεραιότητα και αποτελεί στοίχημα η έγκαιρη υλοποίησή του.

Στη συνέχεια, οι  εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λάβουν μέρος σε τεχνική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»  της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με τη συμμετοχή στελεχών από τα συναρμόδια υπουργεία θα αναλυθεί, στο σύνολό της, η μέχρι σήμερα πρόοδος του προγράμματος.