Ζητούνται καθηγητές/ιες ξένων γλωσσών για τα επιδοτούμενα μαθήματα που διεξάγονται σε Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ. LAEK 0,24.

Το Πανελλαδικό Δίκτυο Καθηγητών Ξένων Γλωσσών, αναπτύσσει δράση σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και ζητά Καθηγητές/ιες όλων των γλωσσών να ενταχθούν στο πρόγραμμα των επιδοτήσεων Ο.Α.Ε.Δ. LAEK 0,24 για άμεση, μόνιμη και σταθερή συνεργασία π.χ να κάνουν μαθήματα στις επιχειρήσεις της περιοχής τους επιδοτούμενα σε οποιαδήποτε πόλη η νησί της Ελλάδος.

Στείλτε πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα και θα επικοινωνήσουμε εγγράφως σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος σας λόγω του ότι σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα σε μικρές πόλεις και νησιά έχει  καλυφτεί ο προβλεπόμενος αριθμός συνεργατών.

Email: [email protected]

Τηλ: 2110134358/6974616392