Ερώτηση προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, κατέθεσε η Δημοτική Κίνηση "Κοινοτικόν". Το θέμα αφορά τη διαμόρφωση του Πλατανοδάσους και συγκεκριμένα αναφέρει: "Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Μετά από συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες οικολογικών οργανώσεων και την πληροφορία περί επιβολής προστίμου από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας σε βάρος του Δήμου Πατρέων για παράνομες εργασίες στο χώρο του Πλατανόδασους, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε με νέα ερώτησή μας προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και παρακαλούμε να έχουμε απάντηση στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

  • Υπάρχει σχετική μελέτη ή σχέδιο/μακέτα ή έστω υπηρεσιακό έγγραφο που να υποδεικνύει τον τρόπο διαμόρφωσης, διαχείρισης και προστασίας του Πλατανόδασους; Είναι υπογεγραμμένη από στέλεχος με σχετική επιστημονική κατάρτιση για τη διαχείριση παρόμοιων παρόχθιων οικοσυστημάτων; Εάν υπάρχει, παρακαλούμε να την καταθέσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ενημέρωσή μας και προς άρση αμφιβολιών περί των ενεργειών του Δήμου.

Για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ»

Θεόδωρος Ντρίνιας".

Επίσης, το "Κοινοτικόν" κατέθεσε ερώτηση και για το ζήτημα της υποχρέωσης ψήφισης επικαιροποιημένου κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών. Ειδικότερα αναφέρει: "Συχνά πυκνά στο δημοτικό συμβούλιο έχει τεθεί το θέμα της χωροθεσίας και του καθεστώτος λειτουργίας των λαϊκών αγορών στο Δήμο Πατρέων. Έχουν επισημανθεί πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν στη δημόσια υγεία, την πρόσβαση στις οικίες των κατοίκων και την κυκλοφορία των πεζών και των ΑΜΕΑ, στο ωράριο λειτουργίας των αγορών, στην αποκοπή ολόκληρων συνοικιών με επικίνδυνες ή μοιραίες συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος, πυρκαγιάς ή έκτακτης ανάγκης υγείας ασθενούς. Παράλληλα, γνωρίζετε καλά τις συνεχείς διαμαρτυρίες κατοίκων για την κατάσταση που επικρατεί σε αρκετές λαϊκές αγορές καθώς δεν τηρείται ο ισχύων κανονισμός.

Ακόμα περισσότερο, η Δημοτική Αρχή γνωρίζει ότι από το Νοέμβριο του 2017 έχει ψηφιστεί νέος νόμος – Ν. 4497/13.11.2017/ΦΕΚ 171 Α’ - που καθορίζει τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών. Ο νόμος επιβάλλει, εντός τριών μηνών (κατά άλλους έξι μηνών) από τη δημοσίευσή του, οι ΟΤΑ να συντάξουν και να ψηφίσουν νέο Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στον οποίο θα ενσωματώνονται οι διατάξεις και οι πρόνοιες του Νόμου και ο οποίος θα αναρτηθεί δημόσια. Μάλιστα προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τα όργανα που δεν θα το πράξουν. Η Δημοτική Αρχή γνωρίζει ότι το εξάμηνο (έστω) έληξε στις 17 Μαΐου 2018. Πολλοί Δήμοι της χώρας έχουν ήδη αναρτήσει τους νέους επικαιροποιημένους Κανονισμούς Λειτουργίας.

Ως εκ τούτου ρωτάμε τον κ. Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και παρακαλούμε να έχουμε απάντηση στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

  • Για ποιο λόγο δεν έχει έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών;
  • Πότε σκοπεύει να το πράξει η Δημοτική Αρχή;
  • Πώς θα προστατευθούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου από πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες που θα θελήσουν να τους καταλογίσουν θιγόμενα μέρη λόγω της μη ύπαρξης επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας";