H Ελλάδα καλείται σήμερα να καλύψει ένα σημαντικό επενδυτικό κενό της τάξης των €100 δισ. που αφήνει πίσω της η πολυετής ύφεση επισημαίνει ο ΣΕΒ σημειώνοντας ότι είναι πλέον μονόδρομος η αύξηση των επενδύσεων με ετήσιο ρυθμό 15%.

Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ σήμερα είναι στο 12,6% (έναντι 26% το 2007) όταν στην υπόλοιπη Ε.Ε. είναι στο 20% και χώρες όπως η Ιρλανδία και η Τσεχία τρέχουν με ποσοστά επενδύσεων 33% και 26% επί του ΑΕΠ τους αντίστοιχα.

Το σενάριο αύξησης των επενδύσεων με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 15% είναι πλέον μονόδρομος για να καταφέρουμε σε 4 χρόνια να προσεγγίσουμε τα ευρωπαϊκά επίπεδα επενδύσεων και να επανέλθει η οικονομία στην επιθυμητή κανονικότητα.

Δυστυχώς, η επενδυτική και επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα της χώρας παραμένει μακριά από εκείνη της Ε.Ε υπογραμμίζει ο ΣΕΒ. Συμπληρώνει ότι παρά την μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων ετών, απέχουμε σε όλους εκείνους τους δείκτες που ενθαρρύνουν τις παραγωγικές επενδύσεις. Το επιχειρηματικό περιβάλλον και η άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές συνεχίζουν να αποτελούν ένα σημαντικό ζητούμενο.

Εκφράζει την άποψη ότι μετά τα μνημόνια πρέπει να υπάρχει «το δικό μας σχέδιο για να πορευτούμε με δίκη μας ευθύνη. Όμως στο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο απουσιάζει ένα πρόγραμμα επενδυτικών μεταρρυθμίσεων με ποσοτικούς στόχους και μετρήσιμες δράσεις.»

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο του ΣΕΒ «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις» έλαβαν μέρος σε δημοσκόπηση για την επιλογή των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων με τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στις επενδύσεις. Οι 14+1 μεταρρυθμίσεις που προκρίνονται μπορούν να καλύψουν αυτή την αδυναμία του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου.

Καθώς προέρχονται ως αιτήματα απευθείας από τις επιχειρήσεις, μπορούν να δώσουν πρακτικές λύσεις στα συσσωρευμένα επενδυτικά αντικίνητρα στους τομείς της αδειοδότησης, φορολογίας επενδύσεων, διοικητικών βαρών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καινοτομίας - τεχνολογίας και εργασιακών σχέσεων. Όπως αναφέρει ο ΣΕΒ στην ειδική ανάλυσή του οι προτάσεις που κατατίθενται στο παρόν δελτίο έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στην Ε.Ε. και μπορούν να μεταφερθούν στην Ελλάδα. Αναλυτικά:

Ισχυρό υποστηρικτή (τον Πρωθυπουργό), ικανό να επιβάλλει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και με δέσμευση να το επιτύχει.
Φορολογική προβλεψιμότητα και η έγκαιρη πραγματοποίηση ελέγχων δημιουργούν ασφάλεια και σαφήνεια ανεξαρτήτως κλάδου.
Η δημιουργία ενιαίου tax portfolio μειώνει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τις ταμειακές ροές της επιχείρησης.
Η άρση της υπερ-φορολόγησης παραμένει ισχυρό αίτημα όλων των κλάδων.
Κίνητρα που συνδέονται με capex ενδιαφέρουν όλους παραγωγικούς κλάδους.
Αδειοδότηση ενός βήματος με συγκέντρωση όλων των εγκρίσεων σε μια άδεια (one permit).
Εξυπηρέτηση από δημόσιες δομές μίας στάσης (one-stop).
Απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, κάτι που μειώνει τα κόστη συμμόρφωσης, βελτιώνει τη σαφήνεια των ρυθμίσεων αλλά και την ασφάλεια δικαίου.
Πρωτόκολλα αυτοδέσμευσης- Κανόνας «€1 in -€ 2 out».
Ψηφιακές λύσεις που μειώνουν τα διοικητικά κόστη προκρίνονται από όλους τους κλάδους.
Η ταχύτερη υιοθέτηση ηλεκτρονικών συναλλαγών και τιμολόγησης σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας
Ειδικοί φορολογικοί και ασφαλιστικοί χειρισμοί που πέρα από την ταμειακή διευκόλυνση μειώνουν το διοικητικό κόστος και τη γραφειοκρατία.
Η διαθεσιμότητα ισχυρών κινήτρων προσέλκυσης μεγάλων εταιρειών σε ζώνες καινοτομίας
Μειώση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών
Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίαςκαι κίνητρα στις νομοταγείς επιχειρήσεις