Η μεγαλύτερη εταιρεία Μάρκετινγκ στην Πάτρα θα επιλέξει τρία άτομα για την κάλυψη των τμημάτων επικοινωνίας, πωλήσεων και Μάρκετινγκ. Προσοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η Εταιρία παρέχει:

• Σύγχρονο, δομημένο κι ευχάριστο περιβάλλον.

• Ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης.

• Δυνατότητα επιμορφωτικών-επαγγελματικών ταξιδιών.

• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

• προοπτικές εξέλιξης για τους πιο φιλόδοξους

Η θέση δεν αφορά τηλεφωνικές πωλήσεις ή διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού!

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

• Καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

• Όρεξη για μάθηση

• Βασικές γνώσεις Αγγλικών

• Άμεση Διαθεσιμότητα

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Διαφήμισης, Marketing ή Διοίκησης Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ : [email protected]