Μέσα στις επόμενες ημέρες «ανοίγει» μία ακόμη σημαντική  πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων (πλην νοσοκομείων) που βρίσκονται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3.064.545 ευρώ.

«Βάλαμε στόχο το 2018 η Δυτική Ελλάδα να καταστεί Περιφέρεια – πρότυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το κάνουμε πράξη. Σχεδιάσαμε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, διεκδικήσαμε πόρους και προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίησή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες έχοντας ως προτεραιότητα την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων (πλην αυτών του τομέα υγείας). Χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα. με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομία

Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός δημοσίων κτιρίων που χρήζουν βελτίωσης της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού της ΠΔΕ και στην επίτευξη μιας συνολικής στρατηγικής δημιουργίας «Έξυπνων Πόλεων».

Η αναβάθμιση των κτιρίων μπορεί να αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, χρήση ΑΠΕ κλπ.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 €. και ο μέγιστος προϋπολογισμός στα 650.000,00 €. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 18/06/2018 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 20/09/2018 16:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).