Ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Κοσμητόρων στις Σχολές Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνική του Πανεπιστημίου της Πάτρας, για την τριετία: 1/9/2018 έως 31/8/2021, με τα εξής αποτελέσματα: