Το δεύτερο μέρος του ιστορικού σεμιναρίου για την περίοδο της μεταπολίτευσης αναφέρεται στην περίοδο1981 - 1985. Η τετραετία 1981 - 1985, με τις συνδηλώσεις της. είναι ίσως το διάστημα που είναι περισσότερο συνδεδεμένο στη συλλογική μνήμη με τη δεκαετία του '80. Μια τετραετία που σημαδεύεται από σημαντικές αλλαγές σε διάφορα πεδία, που χαρακτηρίζεται από έντονη πόλωση και από αναμέτρηση ιστορικών και πολιτικών ταυτοτήτων, που παρουσιάζει νοοτροπίες και πρακτικές, οι οποίες φαντάζουν "σουρεαλιστικές" για τα σημερινά δεδομένα. 

Παρουσιάζει ο ιστορικός, Άκης Παλαιολόγος.
Μετά το σεμινάριο θα ακολουθήσει συζήτηση.