Νέα πρόταση ετοιμάζει το Αστικό ΚΤΕΛ της Πάτρας για το θέμα της αντιδρόμησης της Κανακάρη και πρόκειται να την υποβάλει στον δήμο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Από την στιγμή που η πρόταση για τη δημιουργία μιας λωρίδας στην Κορίνθου από την οποία θα περνούν τα αστικά λεωφορεία (αντίθετα από την κίνηση των οχημάτων) δεν συζητήθηκε καν, αλλά απορρίφτηκε με τον δήμο να τονίζει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη μελέτη, η νέα πρόταση του αστικού ΚΤΕΛ είναι αρκετά διαφορετική. 

Προτείνει την αντιδρόμηση της Μαιζώνος από την Κολοκοτρώνη έως την Αγία Σοφίας, με τα λεωφορεία των γραμμών 2 και 3 να ακολουθούν την Κανακάρη από την Παπαφλέσσα ή την Βορείου Ηπείρου ως την Κολοκοτρώνη.

Στη συνέχεια να κατεβαίνουν από την Κολοκοτρώνη μέχρι την Μαιζώνος και να κινούνται προς τον βορρά μέσω της αντιδρομημένης Μαιζώνος – Κωνσταντινουπόλεως μέχρι την Αγίας Σοφίας.

Η πρόταση αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υποβληθεί στον δήμο και θα πρέπει εξίσου γρήγορα να μελετηθεί η εφαρμογή της. Είναι μία πρόταση χαμηλού κόστους αφού δεν χρειάζεται η αλλαγή τόσων πολλών φωτεινών σηματοδοτών και της σήμανσης.