Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αιγίου είναι ένα σχολείο Ειδικής Αγωγής, ιδρύθηκε το 2016 και υπάγεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας.

Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγίου εγγράφονται και φοιτούν μαθητές με νοητική στέρηση, πολλοί από τους οποίους έχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα, όπως: όρασης, ακοής, σοβαρά νευρολογικά - κινητικά προβλήματα, σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, αυτισμό κ.α.

Η φοίτηση διαρκεί πέντε χρόνια (συν ένα έτος παράτασης), σύμφωνα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Στους αποφοίτους χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ο οποίος έχει θέση πιστοποιητικού επιπέδου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992 με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Επίσης, το απολυτήριο είναι ισότιμο με τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου) και δίνει δυνατότητα στους μαθητές για εργασία σε θέσεις του δημοσίου και στους ΟΤΑ

Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αιγίου για το σχολικό έτος 2018-19 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Γεωπονίας-Περιβάλλοντος και Τροφίμων
 2. Αυτόνομης Διαβίωσης και Προεπαγγελματικών δεξιοτήτων
 3. Πληροφορικής

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αιγίου καθημερινά από τις 10.00 έως 12.00, στην οδό Τέρμα Μητροπόλεως  (Τηλ: 26910-27987). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΙΟΥ

 1. Αίτηση εγγραφής από γονέα ή κηδεμόνα (δίνεται από το σχολείο)
 2. Απολυτήριο γενικού δημοτικού σχολείου ή ειδικού δημοτικού σχολείου
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήμου ή ληξιαρχική πράξη γέννησης
 4. Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ
 5. Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ κτλ) που να πιστοποιεί την διεύθυνση κατοικίας
 6. Ατομικό Δελτίο Υγείας το οποίο παραλαμβάνεται από το σχολείο και επιστρέφεται συμπληρωμένο (υποχρεωτικά την πρώτη χρονιά και στη συνέχεια κάθε τρία χρόνια) (δίνεται από το σχολείο)
 7. Ιατρικός φάκελος και κοινωνικό ιστορικό (πραγματοποιείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες της σχολικής μονάδας)
 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας (υποχρεωτικό για έλεγχο εμβολιασμού)
 9. Φωτοτυπία φαρμακευτικής αγωγής
 10. ΑΜΚΑ μαθητή
 11. Αντίγραφο εντύπου Ε1-Δ.Ο.Υ-ΑΦΜ γονέα-κηδεμόνα
 12. Αίτηση δήλωσης προτίμησης εξειδίκευσης (δίνεται από το σχολείο)
 13. Αίτηση για μεταφορά με ταξί (δίνεται από το σχολείο)