Στους δήμους Ζωγράφου, Καλαμάτας, αλλά και Τρικάλων θα εφαρμοστεί το σχέδιο για την πιλοτική ανάπτυξη δικτύου 5G, του οποίου τα αρχικά σημεία συζητήθηκαν σε πρόσφατη σύσκεψη της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Τα Τρίκαλα έχουν επιλεγεί μαζί με την Πάτρα στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την υλοποίηση δικτύου 5G. Ωστόσο, στην πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας παραμένει άγνωστο, εάν θα ξεκινήσει η πιλοτική δοκιμή του 5G, καθώς ο δήμαρχος της πόλης εμφανίζεται αρνητικός στην ανάπτυξη του ίντερνετ πέμπτης γενιάς.

Πώς θα αναπτυχθεί το πιλοτικό δίκτυο

Στο επίκεντρο της πρόσφατης σύσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Β. Μαγκλάρα, όπου συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Ζωγράφου, Καλαμάτας και Τρικάλων, και εκπρόσωποι των ομίλων ΟΤΕ, Vodafone, Wind και της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, βρέθηκαν τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν για το 5G. Συγκεκριμένα:

- Η ΓΓΤΤ θα υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας (MoU) με τους Δήμους Ζωγράφου και Καλαμάτας

- Οι πάροχοι θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν δίκτυο, με ίδιες δαπάνες, χρησιμοποιώντας δικό τους δίκτυο κορμού, κάτι που θα πραγματοποιήσει ο ΟΤΕ στον Δήμο Ζωγράφου, η Wind στον Δήμο Καλαμάτας και η Vodafone στο Δήμο Τρικκαίων.

- Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα ανήκει στον πάροχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας.

Τα σημεία εγκατάστασης θα επιλεγούν από κοινού με το Δήμο και η εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων και λοιπού εξοπλισμού θα αδειοδοτηθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

- Η ΓΓΤΤ θα μεριμνήσει για τη χορήγηση άδειας χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τους σκοπούς του έργου.

- Μετά την αρχική εγκατάσταση θα πραγματοποιηθούν δοκιμές από τις εταιρείες, με ενδεχόμενη συνεργασία με ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων κλπ.

- Οι εταιρείες, από κοινού με τη ΓΓΤΤ και το Δήμο, θα καθορίσουν σενάρια χρήσης (use cases), τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την πιλοτική λειτουργία του δικτύου. Δοκιμαστικοί χρήστες θα είναι στελέχη των Δήμων και των εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης και άλλων υποδομών που διαθέτει ο Δήμος, καθώς και η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών, για την παροχή πιλοτικών υπηρεσιών έξυπνης πόλης, χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

- Στην πλήρη ανάπτυξή του, το δίκτυο θα υποστηρίξει την παροχή λύσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα έξυπνης στάθμευσης, έξυπνου φωτισμού, ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και λύσεων εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων.

-Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και τον καθορισμό και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος θα αναλάβει ειδική μικτή επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων.

Η Πάτρα

Η Πάτρα φαίνεται να χάνει το τρένο του 5G, καθώς, σύμφωνα με απάντηση της ΓΓΤΤ σε κοινοβουλευτική ερώτηση, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα και το φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης δράσης, καθώς και για τη συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων σε αυτή. 

Αυτό όταν, όπως αναφέρεται, είναι απαραίτητη η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, καθώς οι ασύρματες υποδομές θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και θα ανήκουν σε αυτούς.

Πηγή: capital.gr