Ευλόγως θα διερωτηθείτε. Τι μας ενδιαφέρει αυτήν η φράση η οποία σίγουρα θα ανήκει σε κοινωνικά - λαογραφικά επίπεδα κάποιου τόπου; Πράγματι έτσι είναι. Φράση προβεβηκότος ατόμου. Ελέγετο από Νέστορα – Μέντωρα των αποστακτών. Από την ηλικιωμένην γευσιγνώστριαν Κυραννιώ, στην οποίαν οι αποστάζοντες στέμφυλα για παραγωγήν ρακής (στην Αμοργόν λέγεται και το ρακί) προσήρχοντο διαρκούσης της αποστάξεως για να δοκιμάσει και να εκφράσει την άποψή της. Αν είναι καλή, αν έχει την ανάλογην ηδύτητα ή πυκνότητα, τον βαθμόν οινοπνεύματος (αν καίει δηλαδή) και άλλα πολλά. Όταν την εύρισκε αρίστην έλεγεν μετά στόμφου.

- «Στρωτόν ρακάκι»

Δηλαδή σε όλα είναι επιτυχημένη και να συνεχίσουν έτσι την απόσταξη.

Στην Αμοργόν η ρακή είναι το πρωτεύον, κυρίαρχον και μάλα ευγενές, ποτόν, παραδοσικόν χρησιμοποιούμενον επί εκατοντάδες χρόνια λευκόν ή μετουσιούμενον με ειδικόν τρόπον σ’ ένα θεώδες νέκταρ την «ψημένην ρακήν». Μαζί με το παστέλι αποτελούν τα βασικά και αναγκαία κεράσματα σε κάθε κοινωνικήν εκδήλωση. Αυτό ισχύει και σήμερα, αν δε ελλείπουν, υστερεί η εορτή!!

Η απόσταξη της ρακής ήταν και είναι υπό διωγμόν, όπως αναφέραμεν και στο χθεσινόν σχόλιον. Επανερχόμεθα διότι η αδικία μαστίζει αυτόν το τόπον. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια την επιτροπήν παρακολουθήσεως των αποστάξεων. Απετελείτο από τον Πρόεδρον της Κοινότητος, τον Αστυνόμον, τον Ειρηνοδίκην, τον αγροφύλακα. Μέλη της επεσκέπτοντο τα αποστακτήρια βάσει των αδειών, έψαχναν μήπως παρέκει υπάρχει και αδήλωτον ρακοκάζανον και τόνιζε.

- Σε μισή ώραν να έχετε σταματήσει

- Μα δεν τελειώσαμεν. Υπάρχουν ακόμα τσίκουδα. Ίντα θα τα κάμομεν;

Απάντηση θετική δεν υπήρχε. Οι ποινές βαρύτατες στους παραβάτες! Τι έκαμαν; Κάποιον προϊόντα για το σπίτι έφτιαχναν ή να πωλήσουν και κάτι τότε που η οικονομία ήταν ανταλλακτική!!!

Η αυστηρότητα υπάρχει δυστυχώς και σήμερα χωρίς αυτόν το άκρως περιοριστικόν μέτρον να έχει συμβάλλει στην διάσωση της Ελληνικής οικονομίας. Ούτε η απαγόρευση της καπνοκαλλιεργείας από την ύπαιθρον έσωσε την Ελλάδα. Την απαγόρευσαν σε εμάς για να έρχονται τα πακέτα από το εξωτερικόν. Τόσον μίσος για τους Έλληνες από Έλληνες;

Στην επικειμένην τραγικήν φορολογίαν για το τσίπουρν ο αρμόδιος υπουργός είπε.

«Όσον αφορά το θέμα της φορολόγησης του τσίπουρου, δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση στο πλαίσιο του μνημονίου και των προαπαιτουμένων για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Παρόλα αυτά, υπάρχει πίεση για κατάργηση της διακίνησης χύμα τσίπουρου από τις προβλέψεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, αλλά και πίεση από τις αποφάσεις της Κομισιόν για αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Ήδη με αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απειλούμαστε με παραπομπή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια».

Ούτε ο ΟΟΣΑ θα ρυθμίσει τι θα παράγομεν τώρα για να επιβιώσομεν ούτε η Κομισιόν να ζητά αυξήσεις του Ειδικού Τέλους Καταναλώσεως. Αυτό δεν αποτελεί, ουσιαστικόν έσοδον για τα δις Ευρώ που χρωστούμεν, αλλά εύνοιαν στα εισαγώμενα ποτά.

Η Βουλγαρία απειλείται από τα μέτρα αυτά;;;; Εκεί η απόσταξη είναι ελευθέρα για τα στέμφυλα αλλά και για τα μήλα, τα ροδάκινα και όλα τα φρούτα. Τις αποστάξεις εκεί τις διακινούν συσκευασμένες ή χύμα; Γιατί δεν αντιδρούμεν με σθένος στους παραλογισμούς των Ευρωπαίων; Χρήματα τους οφείλομεν και αυτά να ζητούν, όχι να θέτουν περιορισμούς στην εργασίαν και τον τρόπον ζωής μας. Για να καταλάβει η Κομισιόν την ζωοφθόρον αδικίαν έναντι της Ελλάδος, κάποιος δικός μας διαπραγματευτής, που δεν έχει πυγμήν αντιφωνίας, ας δώσει στον οινόφλυγα Προέδρόν της, ένα στρωτόν ρακάκι!!!