Φυλλάδια σε όλα τα σημεία της Πάτρας, μοιράζει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Κανακάρη και Κορίνθου για την αντιδρόμηση που πρόκειται να γίνει, ζητώντας μεταξύ άλλων, να μην προχωρήσει μέχρι να παραδοθεί η μίνι περιμετρική.

Το φυλλάδιο αναλυτικά αναφέρει: