Τον καθαρισμό και εξωραϊσμό του Μόλου της Αγίου Νικολάου, θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.), συμμετέχοντας στη διεθνή καμπάνια καθαρισμού του περιβάλλοντος με τίτλο: « Let's Do It Greece»

Στα πλαίσια της παραπάνω πρωτοβουλίας, η ΟΙΚΙΠΑ καλεί τα μέλη της και όλους τους φίλους του περιβάλλοντος, την Κυριακή το πρωί στις 10.30, με σημείο συνάντησης το Μόλο της Αγίου Νικολάου, προκειμένου να πάρουν μέρος στον καθαρισμό.

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, περιλαμβάνουν: α) Αποψίλωση χαμηλής βλάστησης β) Μάζεμα σκουπιδιών γ) Συγκέντρωση και αποκομιδή των παραπάνω δ) Επισκευή και συντήρηση σε παγκάκια, όπου το χρειάζονται ε) Συντήρηση και βάψιμο στις τσιμεντένιες επιφάνειες, απαλλαγή τους από τα «γκράφιτι» .