Δεκάδες είναι τα θέματα της καθημερινής ζωής, όπως υφίστανται αλλά και όπως αναφέρονται η παραφράζονται από τους πολιτικούς και οι σχολιασμοί μας πάνω σ΄ αυτά μας δίδουν εκτόνωση. Παρά ταύτα  οι υπεύθυνοι τα παραβλέπουν. Οι παραβλέψεις παρατηρήσεων του κοινού, του πάσχοντος και δεινοπαθούντος, έπρεπε να είναι στο άμεσον ενδιαφέρον των κυβερνώντων. Αντ’ αυτών προτιμούν την απόλυτην περιφρόνηση του κοινού. Αλλά έσεται ήμαρ!

Και σήμερα θα αφήσομεν αυτά και θα ασχοληθούμεν με τον τούρκον πρόεδρον, ο οποίος εν όψει των εκλογών επεχείρησε να εξαπωλήσει πέπλον  περί  έξωθεν δήθεν καλής μαρτυρίας!! Ομίλησε περί φίλων Ελλήνων και λάθη που έγιναν σε βάρος των Ρωμιών πρίν από χρόνια!! Τα είπε τυχαίως; Όχι φυσικά. Πρόκειται για διπλωματικόν παιγνίδι, και στις αρπάγες του θέλει να ρίξει τους Έλληνες αλλά και την διεθνή κοινήν γνώμην. Προσπαθεί να εικονοποιήσει εαυτόν πράον και νουνεχή και άτομον βλέποντα τους πάντες με φιλικόν μάτι.

Δεν πιστεύομεν σε αυτά. Και αν δείξει κάποιαν υποχωρητικότητα αυτή θα είναι μέχρι τον Ιούλιον που  θα γίνουν εκλογές στην χώραν του. Μετά θα αρχίσει το μισόν Αιγαίον είναι δικόν μας. Τα μισά νησιά δικά μας, ο εναέριος χώρος δικός μας  και τα πολεμικά μας μπορούν να τον εποπτεύουν!!

Πρέπει οι πολιτικοί μας να είναι συγκρατημένοι σε ανάλογες εκφράσεις και να γνωρίψουν αλλά και να εφαρμόζουν την ρήση.

«Φοβού τους Δανούς και δώρα φέροντας».

Από την  άλλη πλευράν για την  ηρεμίαν του Ελληνικού Λαού, όπως γράψαμεν πριν τρις ημέρες θα πρέπει να σταμήσουν τα Ελληνικά Μέσα Ενημερώσεως να ασχολούνται σ’ αυτήν την  έκταση με τα τουρκικά θέματα, ή τις επικρίσεις σε βάρος μας.  Μας κατακρίνουν; Να τα ακούσουν αυτοί και μόνον.

Τώρα δε με τις εκλογές θα δεινοπαθήσομεν. Που πήγε ο κάθε υποψήφιος και τι είπε αναλυτικώς και εν εκτάσει. Και τα ζέοντα Ελληνικά θέματα στάγδην και λίαν συντόμως! Όσον  όμως τα αφήνομεν στο σκοτάδι τόσον χάνονται τελείως και μερικά καθίστανται μη αναστρέψιμα.