Στην αγορά 4.500 λαμπτήρων τύπου led θα προχωρήσει ο δήμος της Πάτρας για τα σχολεία της επικράτειας του αντικαθιστώντας έτσι τις παλιές λάμπες που υπάρχουν εδώ και χρόνια στα σχολικά συγκροτήματα.

Με την αντικατάσταση αυτή θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πρόκειται να ξεπεράσει το 50% από την ενέργεια που δαπανάται από την χρήση των συμβατικών λαμπτήρων.

Αυτό σημαίνει ότι τα έξοδα των σχολείων της Πάτρας θα μειωθούν άμεσα και το γεγονός αυτό θα βοηθήσει ώστε να εξοικονομηθούν πόροι που θα διατεθούν σε άλλες σχολικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αγορά των 4.500 λαμπτήρων τύπου led θα κοστίσει 18.802 ευρώ και ήδη το θέμα έχει προχωρήσει, αφού ξεπερνώντας τις όποιες γραφειοκρατικές δυσκολίες, έγινε απευθείας ανάθεσε σε τοπική εταιρία που υπέβαλε και την πιο οικονομική προσφορά.

Η αγορά και η διαδικασία έχει αναρτηθεί στο “Διαύγεια”. Σύμφωνα με την απόφαση της σχολικής επιτροπής του δήμου της Πάτρας η παράδοση των λαμπτήρων θα γίνει μέχρι τέλος του Μάη στο τμήμα ηλεκτροφωτισμού του δήμου.

Οι εργασίες αντικατάστασης τους θα γίνουν από δημοτικά συνεργεία, πιθανότατα μετά το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς.