Οι γεννηθέντες το έτος 2002 (στρατεύσιμοι κλάσεως 2023) που φέρονται εγγραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου Πατρέων και των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Ενοτήτων Βραχναιίκων, Μεσσάτιδος, Παραλίας, Ρίου, παρακαλούνται να προσέλθουν με την ταυτότητά τους στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πατρέων (Γραφείο Μητρώου Αρρένων) Παντανάσσης 30, από 11/4/2018 έως τις 25/4/2018 και τις ώρες 9 πμ έως 1 μμ, προκειμένου να δηλώσουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο απαιτούμενα στοιχεία, για την κατάρτιση καταστάσεων στρατολογικών πινάκων βάσει των οποίων ενεργείται η στράτευση.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2613610331 τις ώρες 8 πμ – 9 πμ και 1μμ – 2μμ.