Επιστολή στο υπουργείο Παιδείας και στο Εσωτερικών αναμένεται να αποστείλει το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο σύντομα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για το κτίριο του Δημοτικού Πειραματικού Σχολείου.

Το κτίριο του σχολείου πλημμυρίζει συχνά όταν πέφτει η παραμικρή βροχή και οι δάσκαλοι, αλλά και οι γονείς των παιδιών που πηγαίνουν σε αυτό, φοβούνται ότι αν δεν επισκευαστεί δεν θα καταφέρει να βγάλει και άλλον χειμώνα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προχώρησε στην απόφαση να στείλει επιστολή, κάνοντας αίτημα για την χρηματοδότηση των εργασιών που είναι να γίνουν, με δεδομένο ότι η πολιτεία και το κράτος δεν έχει προβλέψει να δίνει στο ίδρυμα κάποιο κονδύλιο για να συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου.

Η θέση του Πανεπιστημίου, άλλωστε, όπως έχει διατυπωθεί προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι ότι πλέον δεν μπορεί να αναλάβει τα έξοδα της συντήρησης του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου, αφού τα κονδύλια που έπαιρνε έχουν μειωθεί και ο προϋπολογισμός του έχει πέσει στο 1/3 της επιχορήγησης που ελάμβανε.

Τα σχετικά έγγραφα θα σταλθούν από την αρμόδια αντιπρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών προς τα δύο υπουργεία, αλλά και στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Για την απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν ήδη ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς αφού ανακοινώθηκε στην συνάντηση που έγινε για το θέμα παρουσία του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Κ. Γιαννόπουλου, του προϊσταμένου της διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Πασσά και των εκπροσώπων των γονέων των παιδιών.