Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), Θόδωρος Τουλγαρίδης, με επιστολή του στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητά την παράταση, τουλάχιστον για ένα έτος, της καταληκτικής ημερομηνίας έκδοσης άδειας λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.

Ο κ. Τουλγαρίδης, αναφέρει τα εξής στην επιστολή του:

Κ.  Υπουργέ,

Γνωρίζετε ότι, με το ΦΕΚ 141/28-9-2018 τεύχος Α', ορίστηκαν οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός Νομικών Προσώπων των Δήμων ή υπηρεσίας των Δήμων.

Με την εγκύκλιο 26/ 11-10-2017 ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία για έκδοση αδειών η 31η Ιουλίου 2018. Πέραν τούτης της ημερομηνίας η λειτουργία των Δημοτικών Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών χωρίς άδεια θεωρείται παράνομη.

Σας γνωστοποιούμε ότι, αν παραμείνει η ανωτέρω οριστική ημερομηνία, αρκετοί Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί δεν θα καταφέρουν να εκδώσουν την άδειά τους, έτσι δεν θα μπορέσουν να υποδεχθούν παιδιά τουλάχιστον μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, γιατί θα καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ για το Σεπτέμβρη του 2018 και έτσι χωρίς χρηματοδότηση θα κλείσουν, με αποτέλεσμα πολλά επιπλέον βρέφη και νήπια να βρεθούν εκτός Π.Σ.

Αυτό θα συμβεί παρά τις συντονισμένες, επίμονες ενέργειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και διευθύνσεων του Δήμου μας γιατί: απαιτούνται μελέτες, διαγωνισμοί, πρόχειροι ή ανοικτοί, ενστάσεις, μέχρι την ανάδειξη των αναδόχων των εργασιών. Διαδικασίες, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν 6-12 μήνες. Επιπλέον απαιτείται χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών και επιπλέον χρόνος για την έκδοση των  πιστοποιητικών από διάφορες υπηρεσίες του δήμου ή άλλες όπως της Πυροσβεστικής.

Επιπροσθέτως, χρειάζεται χρόνος μέχρι οι ιδιοκτήτες να εκτελέσουν τις ενέργειες εργασίες που τους αναλογούν, όσον αφορά στα ενοικιαζόμενα κτίρια που λειτουργούν Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί.

Υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρών αντιδράσεων από τους ιδιοκτήτες, επειδή  το παραπάνω ΦΕΚ ορίζει για την έκδοση αδειών περισσότερα δικαιολογητικά.

Σας θυμίζουμε ότι πλέον ζητάμε από τους ιδιοκτήτες:

α) Αντίγραφα των νομιμοποιητικών στοιχείων του χώρου (οικοδομική άδεια, άδεια δόμησης, περαιωμένη δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).

β) Όταν υπάρχει οικοδομική άδεια: θεωρημένα αντίγραφα τοπογραφικού, κάτοψης ορόφου που θα λάβει χώρα η συγκεκριμένη χρήση, εγκεκριμένο τεύχος στατικών και βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό που να πιστοποιεί τη συγκεκριμένη χρήση, έκθεση στατικότητας των κτιρίων που μας ενοικιάζουν.

Επειδή από το νέο νόμο ορίζονται αυστηρότερα οικοδομικά, τοπογραφικά κριτήρια, για την προσαρμογή  ορισμένων Σταθμών σε αυτά, απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες και παρεμβάσεις, λόγω τεχνικών μελετών, διαγωνισμών, εργασιών κ.λ.π.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα χρονοβόρου διαδικασίας αποτελεί η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, που προϋποθέτει  επιπλέον μέτρα, συγκριτικά με προγενέστερα νομοθετικά πλαίσια. Μάλιστα όσο περισσότεροι είναι οι σταθμοί, τόσο μεγαλύτεροι θα είναι οι διαγωνισμοί, επομένως περισσότερο χρονοβόροι, πρόχειροι ή ανοικτοί. Συγκεκριμένα απαιτείται εκπόνηση μελέτης, διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης των νέων συστημάτων, αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έκδοση του πιστοποιητικού και κατάθεσή του στο αντίστοιχο τμήμα του Δήμου, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου, προκειμένου να εκδώσει την άδεια λειτουργίας του αντίστοιχου Δημοτικού Βρεφονηπιακού ή Παιδικού Σταθμού

Η απαρίθμηση των γραφειοκρατικών και πρακτικών εμποδίων θα μπορούσε να συνεχιστεί.

Σας κάνουμε σαφές όμως, ότι, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αδειών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών τις 31/7/2018, αναλαμβάνετε την ευθύνη, πολλοί Σταθμοί να μην λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο του 2018. Έτσι πολλά ΒΡΈΦΗ ΚΑΙ ΝΉΠΙΑ θα μείνουν εκτός Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών, αυξάνοντας τον ήδη μεγάλο αριθμό εκείνων, που έμεναν μέχρι πρότινος εκτός!

Επιπλέον συνέπεια αυτών θα είναι η απόλυση προσωπικού ορισμένου χρόνου καθώς η χρηματοδότηση δεν θα επαρκεί για να καλύψει τη μισθοδοσία τους!

Η ενδεχόμενη επιμονή σας στην παραμονή της ως άνω ημερομηνίας, θα  δήλωνε ουσιαστικά την πρόθεσή σας να κατευθύνετε τα νέα ζευγάρια στην ιδιωτική πρωτοβουλία, για την ανάπτυξη των Σταθμών/Επιχειρήσεων και  θα ενίσχυε την εμπορευματοποίηση των αναγκών του παιδιού και της λαϊκής οικογένειας στο πεδίο της προσχολικής αγωγής.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την παράταση τουλάχιστον για ένα έτος της καταληκτικής ημερομηνίας έκδοσης άδειας λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών &Παιδικών Σταθμών.