Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 26η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανακλήσεις Αδειών Κ.Y.E. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
  2. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς- Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της εξ ολοκλήρου ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της κ. Αγγελικής Σταμπέλου συνολικού ποσού 46.115,41€, που βρίσκεται επί της οδού Γοργοποτάμου στην συμβολή της με την οδό Έλλης μεταξύ των Ο.Τ. 1086 και 1087β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στα Ζαρουχλέικα, καθώς και των επ’ αυτής επικειμένων. (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής)
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της κ. Κωνσταντίνας Ρισβά συνολικού ποσού 43.638,38€, που βρίσκεται επί της οδού Γοργοποτάμου στην συμβολή της με την οδό Έλλης μεταξύ των Ο.Τ. 1086 και 1087β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στα Ζαρουχλέικα, καθώς και των επ’ αυτής επικειμένων (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση τμήματος της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της κ. Ιουλία Τσουραπά συνολικού ποσού 4.715,50€, που βρίσκεται επί της οδού Γοργοποτάμου στην συμβολή της με την οδό Έλλης μεταξύ των Ο.Τ. 1086 και 1087β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στα Ζαρουχλέικα, καθώς και των επ’ αυτού επικειμένων (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  6. Εγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία) ιδιοκτησίας των κ.κ Κων/νου και Ανδρέα Παπαφιλιππόπουλου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. αριθ. 3/2016 Διορθωτική πράξη εφαρμογής επί της υπ’ αριθ. 3/98 Μεμονωμένης πράξης Εφαρμογής στην περιοχή "Ρέμα-Παγώνας" του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  7. Κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πατρέων (Οδός Παπαναστασίου 29 – Τέρψη) (εισηγητής: Δημήτρης Πελεκούδας- Αντιδήμαρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμόδιος Διευθυντής).