Έκθεση Εργαστηρίων Ψυχαργώ στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό