Σύντομη αναφορά έγινε από της Τηλεοράσεως και μερικά έντυπα, για την εισαγωγήν δεκάδων τόννων μολυσμένων οπωροκηπευτικών από την τουρκίαν, τα οποία και κατεσχέθησαν. Αυτά κατεσχέθησαν. Προηγούμενα όμως πιθανόν να διέλαθον και τα καταβροχθήσαμεν ηδέως εμείς οι μανιώδεις λάτρεις των εισαγομένων έστω και σεσηπότων!!

Κατασχέθηκαν 400 τόννοι,110 τόννοι λαχανικά, 30 τόννοι βερύκοκα αποξηραμένα, 260 τόννοι πιπεριές με ζιζανιοκτόνον το οποίον έχει καταργηθεί πριν από σαράντα χρόνια και καρκινογόνες ουσίες και άλλα εισαγόμενα με φεσάκι κόκκινον και άφθονον δηλητήριον!! Ποίος εγγυάται για την υγιεινήν αποξήρανση των βερυκόκων; Κανείς. Θα τα πετάνε σε κάποιον μέρος και θα τα αφήνουν μόνα τους να αποξηρανθούν, ανεξαρτήτως αν πάνω απ΄αυτά περνούν γάτες, έντομα, φίδια, πτηνά που τα κοπρίζουν και κάθε είδους μολυσματική πηγή! Και όταν έχουν αποξηρανθεί γεμάτα και από σκόνην θα τα εμβαπτίζουν σε άφθονον συντηρητικόν και κάνουν εξαγωγές όπου βρουν. Μεταξύ των παραληπτών είμεθα και εμείς οι άκρως ξενομανείς!

Τίποτε πλέον δεν παράγωμεν και εισάγομεν τα πάντα;;; Σε ένα δοχείον πετρελαίου ή κάποιον πήλινον πιθάρι αν φυτεύαμεν μια ρίζαν σέλινον δεν θα αγοράζαμεν από τον μανάβην που ίσως και αυτά να είναι εισαγόμενα!! Οι αγρότες μας αγωνίζονται και παράγουν αλλά δεν αγοράζονται από τους εντοπίους, οι οποίοι καταναλώνουν εισαγόμενα!! Οι δεξιοτέχνες εισαγωγείς είναι πληγή των εντοπίων προϊόντων. Το αυτό και με τα κτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα πάντα ξένα. Στα μεγάλα καταστήματα ευρίσκονται στην πρώτην θέση! Και ο Έλληνας τα «αρπάζει» χωρίς να ελέγχει την προέλευση. Μερικοί μάλιστα επιμένουν να είναι ξένα!!!

Εκατοντάδες στρέμματα κήποι σε σπίτια είναι ανεκμετάλλευτοι και εμείς οι πάνυ πένητες δεν φυτεύομεν κάτι σ’ αυτούς αλλά προτιμούμεν να τα αγοράζομεν έστω και με δανεικά!!! Προέχει η ξάπλα στα καφενεία από το πρωΐ μέχρι το βράδυ, ο καφές, η ακατάσχετος ομιλία στο κινητόν και ποτέ η αφιέρωση ολίγου χρόνου για περιποίηση κηπευτικών ή ορνιθειοειδών ή οικοσίτων. Δεκάδες έχουν τις προϋποθέσεις, κανείς δεν τις εκμεταλλεύεται! Όσον για αγροτικές ασχολίες; Άπαγε της βλασφημίας! Ας πάνε οι ξένοι, εμείς δεν ασχολούμεθα με αυτά. Και οι ξένοι σε ολίγον θα είναι κυρίαρχοι και αφέντες και εμείς δούλοι ουσιαστικώς και μεταφορικώς, αν συνεχίσομεν αυτήν την πανάθλιαν τακτικήν.

Ξενομανία, αγορά εισαγομένων, μειονέκτημα η εργασία, πλεονέκτημα η θεραπαινίδα να καθαρίζει το σπίτι από τις σκόνες, αλλά και ακολούθως να το «γδύνει» παντελώς! είναι οι σημερινές αρχές του πενομένου ΄Ελληνα. Καμμία τάση αντίθετη στο ρεύμα της οικονομικής καταστροφής που επέβαλαν οι δανειστές και συνηγόρησαν οι πολιτικοί! Σ’ αυτά προστίθεται και η μανιώδης τάση μας να αγοράζομεν εισαγώμενα προϊόντα! Σκεφθήκαμεν ποτέ τι τέξεται η επιούσα;