Στην επιλογή προσωρινού αναδόχου προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο: «Επισκευή – Αποκατάσταση Λειτουργιάς Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Φράγματος Πηνειού»,  προϋπολογισμού μελέτης 2.749.272,01€. Η Οικονομική Επιτροπή επικύρωσε το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2019.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Έργων (ΠΔΕ) 2016 στη ΣΑΕ 072 (αριθ. ενάρ. Έργου 2016ΣΕ07200001) και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Έργων (ΠΔΕ) 2017 στη ΣΑΕΠ 001 (αριθ. ενάρ. Έργου 2017ΕΠ00100004).

«Από το 2011, την πρώτη μας θητεία ως Περιφερειακή Αρχή, δεν σταματάμε να έχουμε την αγωνία μας. Προσπαθήσαμε μεθοδικά. Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη. Προχωράμε βήμα – βήμα  κι ευελπιστούμε όλα να εξελιχθούν ομαλά μέχρι την εγκατάσταση του αναδόχου και την εξέλιξη των εργασιών» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και πρόσθεσε:

«Βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο. Σήμερα όμως θέλουμε ακόμη πιο γοργά βήματα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη να έχουμε σύντομα οριστικό ανάδοχο, εξέλιξη που θα επιτρέψει να ξεκινήσει το έργο μέσα στο καλοκαίρι».

Αντιστοίχως ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας Γιώργος Γεωργιόπουλος επεσήμανε «Πρόκειται για έργο που  αποτελεί πάγιο αίτημα των φορέων της Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της ΠΕ Ηλείας, του Δήμου Ήλιδας αλλά και ολόκληρου του Κάμπου. Πέραν της πρακτικής του σημασίας,   έχει αναπτυξιακή διάσταση, την οποία θα δούμε μακροπρόθεσμα  να εξελίσσεται στη  Βόρεια Ηλεία».

Το έργο αφορά την επισκευή του απαρχαιωμένου εξοπλισμού του φράγματος και προβλέπει  σημαντικές παρεμβάσεις, όπως  η επισκευή των εγκαταστάσεων στο φράγμα του Πηνειού, η κατασκευή έργου για την σωστή υδροληψία από το διϋλιστήριο, η ανάπλαση στεγασμένων χώρων μαζί με την εκβάθυνση του ταμιευτήρα και τη στατική του προστασία.

Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

1.Η επισκευή – αποκατάσταση λειτουργίας των μηχανισμών κίνησης και αυτοματισμού των θυροφραγμάτων:

Α) Θυροφράγματος Α,’ Πύργου Υδροληψίας

Β) Ρυθμιστικής Βαλβίδας εκροής, Φυλακίου ελέγχου

Γ) Θυροφράγματος Γ,’ Υπερχειλιστή

  1. Η αντικατάσταση της Γερανογέφυρας στον Πύργο
  2. Η κατασκευή νέων Δικτύων Ηλεκτρικής Τροφοδότησης & Ψηφιακού ελέγχου
  3. Η εγκατάσταση νέου συστήματος Αυτόματου Ελέγχου- Μέτρησης- Καταγραφής των λειτουργιών του φράγματος.
  4. Η αποκατάσταση λειτουργίας του ηλεκτροφωτισμού της οδού στέψης του φράγματος.
  5. Η αποκατάσταση και βελτίωση της αντικεραυνικής προστασίας των εγκαταστάσεων.
  6. Η αντικατάσταση και η αποκατάσταση λειτουργίας των λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων στεγασμένων χώρων
  7. Η επισκευή - συντήρηση του σώματος των θυροφραγμάτων.
  8. Οι αναγκαίες οικοδομικές εργασίες επισκευής - βελτίωσης των στεγασμένων χώρων.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για μία ακόμη φορά, ανέλαβε την ευθύνη να αποκαταστήσει προβλήματα που εκκρεμούσαν για δεκαετίες, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται μια σημαντική υποδομή, ένα υψίστης σημασίας έργου για την άρδευση του Κάμπου της Ηλείας και μέρους της Αχαΐας, τρακοσίων χιλιάδων στρεμμάτων καθώς και την ύδρευση 80.000 κατοίκων της περιοχής» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παναγιώτης Μπράμος και κατέληξε:

«Η αποκατάσταση του Φράγματος Πηνειού αποτέλεσε προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή. Εκπονήθηκε η μελέτη, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση, το έργο δημοπρατήθηκε, έχει επιλεγεί  προσωρινός ανάδοχος μέσα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία. Πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναμένουμε την έναρξη των εργασιών, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες, οριστικοποιηθεί ο ανάδοχος και υπογραφεί η  σύμβαση».   

Την ευχή μέσα στο καλοκαίρι να έχει προχωρήσει η εγκατάσταση του αναδόχου, εξέφρασε και ο περιφερειακός σύμβουλος ΠΕ Ηλείας – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Μανώλης Αγιομυργιαννάκης, ο οποίος έχει επιδείξει από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δρομολόγηση και εξέλιξη του έργου. Συγκεκριμένα  τόνισε: «Είναι κι αυτό ένα βήμα. Επειδή πρόκειται για ένα έργο που έχει καθυστερήσει σημαντικά, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, μακάρι να μην υπάρξουν άλλες επιπλοκές. Ελπίζουμε να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς ενστάσεις, ώστε μέχρι το ερχόμενο Φθινόπωρο να έχει επιτευχθεί  τουλάχιστον η αποκατάσταση των θυροφραγμάτων. Η επόμενη αρδευτική περίοδος να βρει το φράγμα στην κατάσταση που πρέπει να είναι».