Η εταιρία Oceanic Security A.E. επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό ασφαλείας (φύλακες άνδρες έως 35 ετών) για πλήρη αλλά και έκτακτη απασχόληση στην Β.Ι.ΠΕ. Πατρών.

Απαραίτητη προϋπόθεση: άδεια εργασίας security σε ισχύ. Επιθυμητή προϋπόθεση: Να είναι κάτοικοι της γύρω περιοχής ή να υπάρχει μεταφορικό μέσο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλ. 6987851764/2610454327 ή να αποστείλουν βιογραφικό στο email [email protected] με θέμα Βιομηχανική Πατρών.