Την Κυριακή 18 Μαρτίου στις 10.30, σας περιμένουμε να καθαρίσουμε την πόλη μας. Στην εθελοντική αυτή δράση, θα μαζέψουμε τα απορρίματα του Δασυλλίου, καθώς επίσης θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση κάδων αποριμμάτων προκειμένου να διατηρηθεί αυτός ο φυσικός βιότοπος της πόλης μας καθαρός. 
Θα υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός (γάντια προστασίας, σακούλες απορριμάτων, φαρμακείο), συνεπώς το μόνο που χρειάζεται είναι καλή διάθεση και αίσθημα προσφοράς. 
Θα μαζευτούμε στις 10.30 απέξω από τo cafe Δασύλλιο.
Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.