Η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας εκφράζει την ικανοποίησή της, καθώς σήμερα ξεκινά η λειτουργία της 4ης Τοπικής Ομάδας Υγείας του Δήμου Πατρέων (Τ.ΟΜ.Υ Ζαρουχλεΐκων), η οποία βρίσκεται στην Πάτρα και συγκεκριμένα επί της οδού Πήγασου αριθμός 22. (Εντός του Κέντρου Υγείας Νοτίου Τομέα- Πρώην ΙΚΑ Ζαρουχλεΐκων).

Η Τ.ΟΜ.Υ Ζαρουχλεΐκων είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη και θα λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 15:00 μέχρι να εκδοθεί νέα οδηγία από την Διοίκηση.

Η Γραμμή επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Τ.ΟΜ.Υ Ζαρουχλεΐκων είναι 2610332426.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: [email protected]

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία από σήμερα, Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018.

Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.

Τ.ΟΜ.Υ. – ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

Η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας εκφράζει την ικανοποίησή της, καθώς σήμερα ξεκινά η λειτουργία της 3ης Τοπικής Ομάδας Υγείας του Δήμου Πατρέων (Τ.ΟΜ.Υ Αγίου Αλεξίου), η οποία βρίσκεται στην Πάτρα και συγκεκριμένα επί της οδού Γιαννιτσών αριθμός 3(εντός του πρώην ΙΚΑ Αγίου Αλεξίου).

Η Τ.ΟΜ.Υ Αγίου Αλεξίου είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη και θα λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 15:00 μέχρι να εκδοθεί νέα οδηγία από την Διοίκηση.

Η Γραμμή επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Τ.ΟΜ.Υ Αγίου Αλεξίου είναι 2610466201.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: [email protected]

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία από σήμερα, Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018.

Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.