Η ΕΕ στα πλαίσια αυστηροποίησης των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχει προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και πρακτικά αφορά όλους τους φορείς που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι ο κανονισμός αφορά το σύνολο των ιδιωτικών ιατρείων, τα πολυϊατρεία (και το απασχολούμενο προσωπικό), τα Νοσοκομεία, τις ΤΟΜΥ, τα κέντρα υγείας, τις επιχειρήσεις και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η συμμόρφωση με το GDPR συνεπάγεται αναβάθμιση και πιστοποίηση υπηρεσιών σε τρεις τομείς: νομικό πλαίσιο, ψηφιακή τεχνολογία και σχεδιασμός κανόνων και πρακτικών από ειδικό σύμβουλο. Με το GDPR, οι φορείς θα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες ώστε να έχουν την άδεια του πολίτη για να αποθηκεύσουν και να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία όπως και να δίνουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να μπορούν άμεσα και να ζητούν τη διακοπή συγκέντρωσης των προσωπικών δεδομένων τους όπως και την οριστική διαγραφή όσων έχουν συγκεντρωθεί από κάποιον οργανισμό. Σε σχέση με το υπάρχον πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στον νέο κανονισμό προβλέπονται πιο συγκεκριμένες διαδικασίες, καθώς και μεγαλύτερα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης ή καταγγελίας από πολίτη (ονομαστικά πρόστιμα Ε.Ε. έως 20 εκατ. ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους).

Σήμερα διενεργείται εκδήλωση από τον ΕΟΠΥΥ με αναλυτική ενημέρωση για την άμεση εφαρμογή του κανονισμού στις επαγγελματικές ιατρικές ενώσεις.

Επειδή η ανάγκη προσαρμογής όλων των φορέων που εμπλέκονται είναι επιτακτική και άμεση, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών διοργανώνει ημερίδα το Σάββατο 17/03/2018 στις 11:00 πμ στον πολυχώρο εκδηλώσεων KING GEORGE HALL (Πλατεία Γεωργίου Α΄ αρ. 1Α – Πάτρα). Σ ύντομα θα σας γνωστοποιηθεί το τελικό πρόγραμμα της ημερίδας.