Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  και της αποδεδειγμένης συνδρομής του προς το Δήμο Πατρέων, σε ό,τι αφορά σε πρωτοβουλίες και δαπάνες για την ενίσχυση και βελτίωση του κοινωνικού εξοπλισμού και του αστικού περιβάλλοντος της πόλης μας, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ενέκρινε την διάθεση προς το Δήμο ποσού 20.000,00€ για την ολοκλήρωση διαμόρφωσης του Νότιου Πάρκου της Ακτής Δυμαίων της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Οργανισμός κατά τα έτη 2014-2016, όπως αυτό αποτυπώνεται στα λογιστικά του βιβλία, έχει ήδη καταβάλλει για την διαμόρφωση του εν λόγω πάρκου το ποσό των 106.360€, χωρίς στο ποσό αυτό να συνυπολογίζονται τα έξοδα των έργων δι’ αυτεπιστασίας της αρχικής διαμόρφωσης του χώρου.

Ο Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε, στο πλαίσιο του ρόλου του ως βασικός μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής,  στο μέτρο που το πλαίσιο δημοσιονομικής του λειτουργίας το επιτρέπει, θα συνεχίσει και στο μέλλον να συμβάλλει σε δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού εξοπλισμού της πόλης μας.