Ιατροκοινωνικές εκδηλώσεις για την Ψυχική Υγεία των Κωφών, Πάτρα 20-21 Μαρτίου 2018

Το Ειδικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Σχολείο Κωφών Βαρηκόων Πάτρας και ο Σχολικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε 5ης & 18ης Περιφέρειας υλοποιούν Πιλοτικό Καινοτόμο Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης, με τίτλο: "Ματιές που ακούνε".

Συνδιοργάνωση με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, ιατροκοινωνικών εκδηλώσεων για την ψυχική υγεία των κωφών στις 20-21 Μαρτίου 2018 στην Πάτρα, στην Αγορά Αργύρη.