Κάθε Σάββατο στο υπόγειο του MODS
Rnb - Mainstream - Greek
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 1 ΕΥΡΩ - EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Resident Dj : Neri Ibro
Supported by : School of Dance