Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «Σύγχρονα θέματα ογκολογίας», Θεσσαλονίκη 2-3 Μαρτίου 2018

Το Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «Σύγχρονα θέματα ογκολογίας» θα διεξαχθεί από το την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ιατροβιολογικής Έρευνας του Καρκίνου στις 2-3 Μαρτίου 2018,
στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη