28ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, Πάτρα 10 & 11 Μαρτίου 2018

28ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Παιδιατρική Κλινική Παν/μιου Πατρών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:10 & 11 Μαρτίου 2018

ΤΟΠΟΣ: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών