Σήμερα στο γραφείο του Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κ. Β. Τριανταφύλλου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα μέλη του Προεδρείου του Ν.Τ. της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας κ. Φώτη Κατριβέση Πρόεδρο του Ν.Τ., κ. Αθανάσιο Κουμούτσο  Αντιπρόεδρο του Ν.Τ. & μέλος της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΤΕΜ, κ. Αναστάσιο Καραπαναγιώτη Γραμματέα Οικονομικού του Ν.Τ., καθώς και τον Πρόεδρο των Πτυχιούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων του ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α. & Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. κ. Ιωάννη Μπαικούση.

Ο Πρόεδρος του Ν.Τ. της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας Φώτης Κατριβέσης, αφού ευχαρίστησε, τον Πρύτανη για την συνάντηση αυτή, εξέφρασε τις ανησυχίες όλων των μελών της ΕΕΤΕΜ για την πορεία και το μέλλον των Τ.Ε.Ι., αλλά και των φοιτητών και αποφοίτων τους, μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ουσιαστικά καταργείται ο θεσμός των Τ.Ε.Ι., με αποκλειστική ευθύνη του πολιτικού δυναμικού της χώρας που είναι  διαχρονικά υποταγμένο στα συμφέροντα της μεγαλύτερης συντεχνίας του Τ.Ε.Ε. και παραμερίζοντας τις αναπτυξιακές και παραγωγικές ανάγκες της Χώρας μας.

Στην συνάντηση αυτή έγινε ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο ενημέρωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών, του λοιπού προσωπικού, των αποφοίτων καθώς και της Ελληνικής κοινωνίας και των φορέων της Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με την προσπάθεια της Κυβέρνησης και του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου να καταργήσει όλα τα Τ.Ε.Ι. και τον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο γεγονός συμβαίνει όταν στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο αλλά και παγκόσμια, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ανώτατα Ιδρύματα αναπτύσσονται και αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της τεχνολογίας και επιστήμης σε χώρες όπως η Βρετανία, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Κύπρο, Αμερική κ.λ.π.

Τέλος ορίσθηκε νέα συνάντηση μετά την σύνοδο των Πρυτάνεων των Τ.Ε.Ι. την επόμενη εβδομάδα, για να καθορίσουν την στάση του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας και της ΕΕΤΕΜ.