Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για:

· Τη διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας του καταστήματος, το άνοιγμα και κλείσιμο αυτού

· Την επίτευξη των μηνιαίων στόχων πωλήσεων

· Τη συνολική εικόνα και την οργάνωση των χώρων του καταστήματος

· Την επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση και ανάπτυξη της ομάδας των πωλητών, ώστε να προσφέρει το ανώτερο επίπεδο εξυπηρέτησης σε κάθε επισκέπτη

· Το σχεδιασμό του εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας των εργαζομένων

· Την εξασφάλιση επάρκειας προϊόντων καθώς και ευταξίας του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης

· Την παραλαβή, απογραφή και τακτοποίηση των προϊόντων

· Την καταγραφή ελλείψεων σε υλικά και προϊόντα, διατηρώντας στενή συνεργασία με τα κεντρικά για την άμεση αναπλήρωση

· Να λειτουργεί ως πρεσβευτής της μάρκας


Προφίλ υποψηφίου:

· Αποδεδειγμένη 2–3 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε θέση Store Manager στο Retail (ιδανικά σε Fashion)

· Εμπειρία σε επίτευξη στόχων με ανάλογο ιστορικό επιτυχιών

· Επιθυμητές σπουδές ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ

· Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

· Άριστη γνώση Η/Υ

· Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης

· Εμπειρία σε διαχείριση ομάδας

· Πελατοκεντρική αντίληψη

· Ανάληψη πρωτοβουλιών

· Αυτοπαρακίνηση και υπευθυνότητα

· Αγάπη για τον αθλητισμό και το well being


Παροχές:

· Ανταγωνιστικές αποδοχές

· Μπόνους βάσει επίτευξης μηνιαίου στόχου

· Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

· Προοπτικές εξέλιξης

· Συνεχή εκπαίδευση και εμπλουτισμός καθηκόντων

Στείλτε το βιογραφικό σας στον ακόλουθο σύνδεσμο: cosmossport.gr