Στην έγκριτη ημερησίαν εφημερίδα «Τα Νέα της Αιτωλοακαρνανίας, με ημερομηνίαν Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018, αριθ. Φύλλου 4780, στις επιτυχείς και πάντα πλουσίως ενημερωτικές σελίδεςΕπιστήμη – Υγεία, διαβάσαμεν μελέτην με τον τίτλον.   «Οι πιο περίεργες φοβίες των ανθρώπων». Επειδή οι γνωστές σε όλους μας φοβίες είναι ελάχιστες, τις παραθέτομεν ονομαστικώς όπως έχουν καταχωρισθεί στην εφημερίδα.

Αυτές είναι:

Παπυροφοβία, Εφηβοφοβία, Υπνοφοβία, Φοβοφοβία, Εμετοφοβία, Χρωμοφοβία,  Εργοφοβία, Καθρεπτοφοβία, Σιαγονοφοβία, Ποιησεοφοβία.

Όλες αναπτύσσονται και είναι μία σπουδαία ενημέρωση του κοινού.

Από τις περιπτώσεις φοβίας των ανθρώπων, λησμονήθηκε  και δεν αναφέρεται η Νυφοβία. Την προσθέτομεν και την ερμηνεύομεν.

Με τον τίτλον «Νυφοβία» κυκλοφορεί σε βιβλίον, μονογραφία του γράφοντος και αναφέρεται  στην καταδιωκτικήν μανίαν του συγχρόνου ανθρώπου, να αποκόπτει το γράμμα Νυ από το τέλος των λέξεων, κάτι απαράδεκτον και γραμματικώς λίαν εσφαλμένον. Την ολεθρίαν αυτήν πράξη εισήγαγαν εχθροί της Ελληνικής Γλώσσης και σήμερα έχει εξαπλωθεί στην μετρίας εκτάσεως παιδείαν των Ελλήνων και συνεχίζεται με το επιχείρημα ότι ο Λαός θέλει απλήν Γλώσσαν!! Μέγα λάθος. Ο Λαός θέλει ορθήν και αγνήν Ελληνικήν και όχι συνοθήλευμα γλωσσών όπως συμβαίνει με τα πάσης μορφής ΜΜΕ. Όσοι δεν είναι ικανοί να το προφέρουν ας το αποφεύγουν. Στην γραφήν όμως δεν πρέπει να περικόπτεται.  Στην σημερινήν ειδησεογραφίαν ευρίσκομεν«στο αναβαπτισμένο Διεθνή Αερολιμένα Σκοπίων». Ο αερολιμένας  έγινε αυτομάτως γένους ουδετέρου, από αρσενικού που είναι!!! Η αλλαγή φύλου είναι Νόμω επιτρεπτή ακόμα και από 15χρονα μειράκια! Η ορθή και αναγκαία γραφή είναι . Στον αναβαπτισμένον.

Για την σκοταδιαστικήν τάση που επικρατεί και για τον δεινόν πόλεμον που  υφίσταται η  Γλώσσα μας, όμοιες παρατηρήσεις είναι   αμελητέες!!

Το βιβλίον «Νυφοβία», αναφέρεται λεπτομερώς στην απόλυτην αναγκαιότητα της υπάρξεως του γράμματος Νυ στο τέλος των λέξεων. Έχει αποσπάσει ευμενείς κριτικές και χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως χρήσιμον  και αναγκαίον για κάθε Έλληνα που αγαπά την Γλώσσαν και τον Πολιτισμόν του, αλλά και για τους μαθητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων.

Διατίθεται από τον συγγραφέα τηλ 6944 710937 και από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Πάτρα και την Αθήνα.