«Ο άγνωστος Κορινθιακός». Η ΟΙΚΙΠΑ παρουσιάζει έρευνα για τον Κορινθιακό Κόλπο.

Η σε βάθος (κυριολεκτικά!) έρευνα του Κορινθιακού Κόλπου και του υπεδάφους του βυθού του από επιστημονική ομάδα, με χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων έρευνας,  θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα, στα Γραφεία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας, Σαχτούρη 64, στην Πάτρα.

Την παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος πεδίου θα κάνουν μέλη της επιστημονικής ομάδας, που θα αναφερθούν στους στόχους, τα μέσα, το εύρος της έρευνας και τη σημασία της για την βιώσιμη διαχείριση αυτής της «μικρογραφίας της Μεσογείου».

Η εκδήλωση στηρίζεται και από άλλες περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις και είναι η πρώτη κοινή κίνηση στα πλαίσια της δημιουργίας μιας « Ένωσης Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθιακού - Πατραϊκού», με σκοπό το συντονισμό ενεργειών όχι μόνο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η παράνομη αλίευση, η διάβρωση ακτών, η προστασία του αιγιαλού αλλά και η ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών αξιών των δύο αυτών θαλάσσιων περιοχών.

Καλούμε τους φίλους μας να πάρουν μέρος.