Τα σωματεία 1) Σύλλογος Σοκολατοριχτών Πάτρας και διακριτικό τίτλο «Σο-κολατορίχτες», 2) Club Σοκολατοπόλεμος Πατρινού  Καρναβαλιού και διακριτικό τίτλο «Σοκολατομαχίες», 3) Ένωση Πατρινών Σοκολατοριχτών και διακριτικό τίτλο «Σοκολατοδρομίες», 4) Όμιλος Σοκολατομαχητών Πατρι-νού Καρναβαλιού και διακριτικό τίτλο «Σοκολατομανίες» και 5) Σύλλογος Σοκολατοπαικτών Πατρινού Καρναβαλιού και διακριτικό τίτλο «Σοκολατο-παίκτες» θα παραχωρήσουν από κοινού Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2018 στις 12.45 στο «Συνεδριακό Κέντρο Αγοράς Αργύρη» με αφορμή τις φετινές εκδηλώσεις τους για το έθιμο του Σοκολατοπόλεμου.