Η Data City Services (DCS) δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτομικών επιχειρηματικών λύσεων (λογισμικού/συστημάτων) και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής της επιχείρησης έτσι αναζητά νέους συνεργάτες για: Marketing / Sales & Technical Sales.

Η πρόσκληση αφορά κυρίως νέους/νέες με μικρή εμπειρία.

Οι προοπτικές εξέλιξης στη DCS είναι απεριόριστες και ανάλογες με την προσπάθεια, τις ικανότητες και την αποτελεσματικότητα.

Αφορά επίσης στην ανάπτυξη στρατηγικών marketing και πωλήσεων για μια καινοτόμα ηλεκτρονική υπηρεσία που δημιουργήθηκε από τη DCS.

Στείλτε το βιογραφικό σας μαζί με λίγα λόγια για το τι κάνετε και τι θέλετε να κάνετε στο [email protected]