Η Αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη & Κορίνθου καθώς και τα προβλήματα που θα προκύψουν είναι το θέμα της επιστολής που έχει στείλει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων των οδών Κανακάρη και Κορίνθου στις τοπικές Αρχές. Ζητούν να "παγώσει" το θέμα και να πραγματοποιηθεί μια ημερίδα όπου να ακουστούν όλες οι απόψεις. Ειδικότερα στην επιστολή τους οι κάτοικοι υπογραμμίζουν:

"Η Συντονιστική Επιτροπή, υποστηριζόμενη από 500 και πλέον συμπολίτες από όλα τα μήκη και πλάτη της πόλης μας, που οι υπογραφές τους ευρίσκονται στα χέρια μας και θα υποβληθούν αρμοδίως (αριθμός που αυξάνεται όσο συνεχίζουμε την ενημέρωση), ολοκλήρωσε ένα ευρύτατο κύκλο επαφών δημοσιοποιώντας τα εύλογα ερωτήματα και τις ανησυχίες της σχετικά με τα προβλήματα τής σχεδιαζόμενης αντιδρόμησης των οδών Κορίνθου και Κανακάρη. Άπαντες έχουν ενημερωθεί ηλεκτρονικά και θεωρούμε λογικό και απαιτούμε κάποια στιγμή να πάρουμε απαντήσεις και καθένας να πάρει το μερίδιο τής ευθύνης του.

Από τις ανωτέρω επαφές, επαληθεύτηκαν σε μέγιστο βαθμό οι προβληματισμοί, που είχαμε θέσει από την αρχή α) για τα κυκλοφοριακά , λειτουργικά, οικονομικά και εξυπηρέτησης κοινού, προβλήματα που θα δημιουργήσει στην πόλη η προβλεπόμενη χωρίς επικαιροποιημένη μελέτη ή και χωρίς καθόλου μελέτη αντιδρόμηση και χρήζει απάντησης το ερώτημα «ποιος τελικά θα ωφεληθεί» και β) για τις τεχνικές ατέλειες των τμημάτων της οδού Κανακάρη που έγινε η διάνοιξη, τις οποίες δεν χρειάζεται να είναι κάποιος μηχανικός για να τις δει με γυμνό οφθαλμό, όμως πιστεύουμε ότι χρειάζεται ενυπόγραφη και υπεύθυνη ανάληψη ευθύνης από μηχανικούς και αρμόδιους φορείς για να δοθεί χωρίς κινδύνους στην κυκλοφορία

Σημαντικότατες είναι α) η δημόσια τοποθέτηση στον τοπικό τύπο του Αστικού ΚΤΕΛ, πως είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατον και να περάσει Αστικό Λεωφορείο από αρκετά σημεία τής διανοιγμένης Κανακάρη, και κυρίως να εξυπηρετήσει το πολύ μεγάλο επιβατικό κοινό που κινείται προς Πανεπιστήμιο – Νοσοκομείο Ρίου κ.λ.π. β) η σύμφωνη γνώμη μέσω επιστολής τής ΟΕΒΕΣΝΑ προς τον Δήμο , το ΚΤΕΛ και την Συντονιστική Επιτροπή ότι «Υπάρχει μειονεκτικός σχεδιασμός εξ αρχής». Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, η διάνοιξη ποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα καλείται να επιλύσει όταν δεν έχει αποφασιστεί π.χ. από που θα πάνε τα Αστικά Λεωφορεία.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και στο τελευταίο τμήμα της διανοιχθείσης οδού Κανακάρη, διαπιστώσαμε για μια ακόμα φορά στα συμπληρωματικά έργα, το τσαπατσούλικο, το πρόχειρο, το αποσπασματικό, το ημιτελές το χωρίς μακρόπνοο σχεδιασμό του έργου, το ταλαιπωρημένο από τα πολλά χρόνια αναμονής, που αυτή την στιγμή διευκολύνει απόλυτα την είσοδο προς την πόλη το σύνολο των κατοίκων της, και γι αυτό επιμένουμε σε ορισμένα σημαντικά ερωτήματα, βασιζόμενοι στην πραγματική εικόνα που παρουσιάζει τώρα η οδός.

Μετά τα ανωτέρω:

Επειδή λοιπόν δεν έχει γίνει πρόσφατη Επικαιροποιημένη Κυκλοφοριακή Μελέτη για το συνολικό μήκος των οδών Κανακάρη & Κορίνθου, για τις επιπτώσεις που θα επιφέρουν στην λειτουργία της πόλης μετά την προβλεπόμενη αντιδρόμηση,

Επειδή δεν έχει γίνει Βιοκλιματική Μελέτη για τις επιπτώσεις που επιφέρει η διάνοιξη, και η αντιδρόμηση,

Επειδή πιστεύουμε ότι δεν έχουν γίνει οι προβλεπόμενες Γεωτεχνικές μελέτες τις οποίες είχε υποδείξει με έγγραφο το Υπουργείο το έτος 2011, ούτε ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες του για τον τύπο της διάνοιξης που επελέγη (έτος πριν την έναρξη της διάνοιξης), επισημαίνοντας τον αστικό χαρακτήρα της περιοχής στο υπό διάνοιξη τμήμα,

Επειδή δεν έχει ακόμα δοθεί σε κυκλοφορία η Μικρή Περιμετρική, η οποία έχει σκοπό να διευκολύνει και να επιλύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης,

Επειδή δεν έχει δοθεί καμιά λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ που θα δημιουργηθεί παρότι είχαν κατατεθεί και υπάρχουν μελέτες (π.χ. κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ κάτω από το Δασύλλιο, τεσσάρα (4) υπόγειων πάρκινγκ (υπάρχουν ήδη μελέτες στον Δήμο) κάτω από κεντρικές πλατείες.
Επειδή σε καμιά σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη δεν διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων να περνούν μέσα από το κέντρο μιας πόλης, (όπως πάμε να κάνουμε με την αντιδρόμηση της οδού Κορίνθου.

ΖΗΤΑΜΕ:
1) Την άμεση οργάνωση Ημερίδας για το Κυκλοφοριακό της πόλης, όπου οι αρμόδιοι φορείς θα τοποθετηθούν με στοιχεία και θα στηριχθούν σε νέες επικαιροποιημένες μελέτες που θα έχουν λάβει υπ όψιν τους όλα τα νέα δεδομένα και να κριθεί τότε συνολικά η αναγκαιότητα της αντιδρόμησης των οδών Κανακάρη & Κορίνθου, και κάθε άλλης αλλαγής. Να αντιμετωπισθεί δηλαδή το θέμα συνολικά και πολύπλευρα και όχι μονοδιάστατα και αποσπασματικά.

2) Η προβλεπόμενη αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη & Κορίνθου να μπει σε αναμονή για εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι ολοκλήρωση νέων επικαιροποιημένων Μελετών, και την διενέργεια της Ημερίδας. Να παραδοθεί παράλληλα σε κυκλοφορία η Μικρή Περιμετρική και να αποκομίσουμε εκείνα τα στατιστικά κυκλοφοριακά συμπεράσματα για την επίλυση του μείζονος θέματος που απασχολεί την πόλη, δηλ. του Κυκλοφοριακού.

3) Την αναβολή αγοράς των Φωτεινών σηματοδοτών για την προβλεπόμενη αντιδρόμηση των οδών.

4) Κάθε αρμόδιος φορέας να τοποθετηθεί δημόσια, υπεύθυνα και ενυπόγραφα με στοιχεία για την τεχνική πληρότητα του έργου και την ασφάλεια των χρηστών είτε διερχομένων είτε μονίμων κατοίκων. Έχουμε στα χέρια μας φωτογραφικό υλικό που μας προβληματίζει και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

5) Να μπει το θέμα σε επόμενο Δημοτικό συμβούλιο και να μάς δοθεί ο λόγος να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας".