Δεκάδες καταναλωτές της ΔΕΗ τρέχουν για να προλάβουν προκειμένου να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο και έτσι καθημερινά στα γραφεία της Ακτής Δυμαίων γίνεται χαμός για το ζήτημα αυτό, με τις ερωτήσεις να πέφτουν "βροχή".

Για να μπει κάποιος στο κοινωνικό τιμολόγιο εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις, έχοντας χαμηλό εισόδημα θα πρέπει να αλλάξει αρχικά το ρολόι του σπιτιού στο οποίο διαμένει, στο όνομα του.

Αυτό όμως δεν είναι και μία τόσο εύκολη διαδικασία όπως φαίνεται. Τι χρειάζεται και τι πρόκειται να του ζητήσουν στην ΔΕΗ;

- Μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι δέχεται να γίνει αυτή η αλλαγή. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής και να γίνει στα ΚΕΠ.

- Ένα χαρτί από την εφορία που να αποδεικνύει την οικονομική κατάσταση του ατόμου που θέλει να πάρει τον μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα του.

- Το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή το ΕΝΦΙΑ.

- Μια φωτοτυπία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ατόμου.

- Σχέδιο ηλεκτρολογικό του ακινήτου εφόσον το προηγούμενο έχει λήξει το οποίο θα πρέπει να καταθέσει στην ΔΕΗ μέσα στο επόμενο εξάμηνο από την στιγμή που θα γίνει η αλλαγή του ονόματος. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό στον ηλεκτρολόγο της τάξεως των 80, των 100 ή και των 150 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του διαμερίσματος. 

- Να πληρώσει 20 ευρώ στην ΔΕΗ και εφόσον υπάρχουν χρέη να προχωρήσει σε διακανονισμό των υπολοίπων, είτε ο ίδιος, είτε ο προηγούμενος στο όνομα του οποίου ήταν ο μετρητής.

 - Να πάρει στη συνέχεια στο τηλέφωνο 11770 για να δηλώσει το ενδιαφέρον του για το κοινωνικό τιμολόγιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι του κοινωνικού τιμολογίου θα έχουν μια μείωση του λογαριασμού στο ρεύμα που καταναλώνουν της τάξεως του 30%. Θυμίζουμε ότι η προθεσμία για το κοινωνικό τιμολόγιο λήγει στο τέλος του μήνα.