Η Ζάμπια η "Ελβετία¨της Αφρικής ... Τα τελευταία χρόνια,  η χώρα έχει γίνει πόλος έλξης ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων. Στη χώρα αυτή παρατηρείται τα τελευταία 10 χρόνια μία υψηλή συγκέντρωση των πληθυσμών στα μεγάλα αστικά κέντρα (της τάξης του 62%), κυρίως εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του βιοτικού επιπέδου.

Η ίδρυση του Ελληνο - Ζαμπιανού Επιμελητηρίου ως θεσμικό όργανο έχει στόχο να βοηθήσει στην συνεχή προώθηση των αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και της Ζάμπιας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών. Το Επιμελητήριο εκπονεί σε τακτά χρονικά διαστήματα μελέτες για αγορές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη χώρα, ενημερώνει για θέματα οικονομικά, νομικά, πολιτικά, κ.λ.π. που αφορούν τους έλληνες επιχειρηματίες που διερευνούν τη πιθανότητα να μεταβούν στη Ζάμπια, ενώ παράλληλα βοηθά όλους όσους έχουν ήδη ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται στη Ζάμπια.

Ο Ευάγγελος Μαντζώρος υπεύθυνος του Ελληνο – Ζαμπιανού Επιμελητηρίου για την επικράτεια της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, τονίζει πως το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Ζάμπια είναι ιδιαίτερα φιλικό και οι έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να βασιστούν στην υποστήριξη του Επιμελητηρίου.

Τόσο ο κ. Μάντζωρος αλλά και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημήτρης Λουκάς έχουν στόχο την προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της  Ζάμπιας.

P.E.: Η Ζάμπια παρουσιάζει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και γίνεται πόλος έλξης ξένων επενδυτών. Πως το εξηγείται αυτό;

Ε.Μ.: Πράγματι, τα τελευταία 8 – 10 χρόνια η Ζάμπια έχει προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις από όλες τις Ηπείρους. Η έντονη προσέλκυση των επενδύσεων εξηγείται κυρίως από την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας, την σταθερή οικονομική κατάσταση της Ζάμπιας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Παράλληλα σημαντικό ρόλο παίζει και το σταθερό φορολογικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα τα φορολογικά και λοιπά κίνητρα που αφορούν νέες επενδύσεις καθώ και η γεωγραφική θέση της χώρας


"Η έντονη προσέλκυση των επενδύσεων εξηγείται κυρίως από την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας"

P.E.: Κυρίως ποιες χώρες επενδύουν στην Ζάμπια;

ΕΜ.: Από πολλές χώρες είναι η αλήθεια όπως από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τις Σκανδιναβικές χώρες, την Ιταλία, την Γερμανία, την Αγγλία, την Αυστραλία, την Κίνα, τις Αραβικές χώρες, τη Τουρκία και άλλες.

P.E.: Με την κρίση οι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να επενδύσουν στην Αφρική; Είναι εύκολη η προσαρμογή τους;

Ε.Μ.: H παγκόσμια κρίση ωθεί τους έλληνες επιχειρηματίες να γίνουν πιο εξωστρεφείς, θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος. Παρόλα αυτά ο έλληνας επιχειρηματίας κατά κανόνα, δεν έχει ακόμα τη κουλτούρα, τις γνώσεις και την υποδομή προκειμένου να επιχειρήσει εξωστρέφεια συνειδητή και με ασφάλεια.

P.E.: Υπάρχουν τελικά Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Ζάμπια;

Ε.Μ.: Φυσικά και υπάρχουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελλήνων επιχειρηματιών που επέλεξαν τη Ζάμπια για να δραστηριοποιηθούν στο παρελθόν δεν πήγαν κατευθείαν από την Ελλάδα. Συνήθως προσπάθησαν πρώτα στο Κογκό ή στη Νότια Αφρική και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στη Ζάμπια για λόγους ασφαλείας, πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και καλύτερων επιχειρηματικών ευκαιριών.

P.E.: Είναι μια χώρα ασφαλής για να ζήσεις αλλά και για να επενδύσεις;

Ε.Μ.: Πάντα η Ζάμπια ήταν η χώρα με την χαμηλότερη εγκληματικότητα στην υποσαχάρια Αφρική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να ανησυχεί κάποιος για ασφάλεια. Αξίζει να σημιώσουμε πωςτα επίπεδα ασφάλειας στη Ζάμπια είναι πολύ υψηλότερα από οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό κράτος της Ε.Ε. Η νομοθεσία είναι αυστηρή και τηρείται άμεσα και αποτελεσματικά. Τα δικαστήρια λειτουργούν αυτόνομα και αποτελεσματικά με ταχύτητα που θα ζήλευαν πολλές χώρες της Ε.Ε. Πρόκειται για αγγλοσαξονικό σύστημα.


"Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να ανησυχεί κάποιος για ασφάλεια"

P.E.: Ποιοί είναι οι τομεις της οικονομίας στους οποίους μπορεί να επενδύσει κάποιος στην χώρα αυτή;

Ε.Μ.: Οι κλάδοι που παρουσιάζουν ικανοποιητικά επίπεδα ανέλιξης είναι ο κλάδος τη μεταποίησης, διότι είναι μία χώρα που τα περισσότερα αγαθά εισάγονται, παρότι υπάρχουν πολλές πρώτες ύλες που δύναται να αξιοποιηθούν. Ο κατασκευαστικός κλάδος διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε κατοικίες και υποδομές. Ο κλάδος της ενέργειας ως παραγωγή και δίκτυα, αφού όλη η χώρα βρίσκεται σε ανάπτυξη. Ο ξενοδοχειακός κλάδος, διότι υπάρχει ζήτηση για ξενοδοχεία πόλης από επιχειρηματίες που επισκέπτονται τη χώρα για δουλειές, αλλά και για resorts λόγο των τουριστκών προϊόντων που αναπτύσσονται στη χώρα (Καταρράκτες Λίβινγκστον, πάρκα με θηρία, κ.λ.π.).

P.E.: Ποια ήταν η ανάγκη για την ίδρυση του Ελληνο - Ζαμπιανού  Επιμελητηρίου;

Ε.Μ.: Το Ελληνο Ζαμπιανό επιμελητήριο ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2014 και δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις με μεταβούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στη Ζάμπια.

 


"Οι ελληνικές επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν πλήρη άγνοια από εξωστρέφεια"

P.E.: Ως υπεύθυνος του Ελληνο – Ζαμπιανού Επιμελητηρίου για την επικράτεια της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας ποιός είναι ο ρόλος σας σε ότι αφορά τη συνεργασία κράτους και επιχειρήσεις;

Ε.Μ.: Ο ρόλος μου είναι να βοηθήσω τα μέλη του Επιμελητηρίου να αναλύσουν το περιβάλλον όπου θα λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε άμεσα να έχουν τα αποτελέσματα που αναμένουν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν πλήρη άγνοια από εξωστρέφεια. Οπότε θα πρέπει πολλές φορές να προστατέψεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ζήλο, έχουν αξιόλογα προϊόντα ή υπηρεσίες να προσαρμοστούν όσο γίνεται γρηγορότερα σε ένα νέο περιβάλλον, το οποίο απέχει πολύ από την ελληνική αγορά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ζάμπια είναι μία χώρα με 15 εκ. πληθυσμό και σε μέγεθος 7 φορές η Ελλάδα. Επίσης συνορεύει με άλλες 8 χώρες. Η αγορά που θα πρέπει να στοχεύσει κάποιος που θα εγκατασταθεί στη Ζάμπια είναι όλη η υποσαχάρια Αφρική δηλαδή μία αγορά 500 – 600 εκ. πληθυσμό. Μία αγορά με πολλές ανάγκες αλλά και πολλές ιδιαιτερότητες.

P.E.: Πόσο εύκολο είναι να γίνει κάποιος μέλος του Ελληνο - Ζαμπιανού Επιμελητηρίου και ποιο το κέρδος του;

Ε.Μ.: Η διαδικασία για να γίνει κάποιος μέλος του Ελληνο - Ζαμπιανού Επιμελητηρίου είναι απλή. Συμπληρώνεται μία φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και υπάρχει μία ετήσια συνδρομή των 180 €. Στη συνέχεια αφού γίνει κάποιος μέλος του επιμελητηρίου μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα εξωστρέφειας στη Ζάμπια. Επίσης σε ετήσια βάσει πραγματοποιούνται πολυπληθείς επιχειρηματικές αποστολές ή αποστολές θεματικές με 3 – 5 μέλη. Τον Οκτώβριο 2015 πραγματοποιήσαμε επιχειρηματική αποστολή με 25 επιχειρήσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία, ενώ στα πλαίσια της αποστολής πραγματοποιήθηκε το πρώτο Greek Business Forum στη Ζάμπια με πολύ μεγάλη επιτυχία, το οποίο υποστηρίχτηκε από την κυβέρνηση της Ζάμπιας. Το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Ζάμπια είναι ιδιαίτερα φιλικό και οι έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να βασιστούν στην υποστήριξη του Ελληνο Ζαμπιανού - Επιμελητηρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν βήματα εξωστρέφειας με ασφάλεια.

Για περισσότερες υπηρεσίες στο site Ελληνο - Ζαμπιανού Επιμελητηρίου: http://www.hzc.gr/