Κεντρικό κομμωτήριο της Πάτρας ζητάει να προσλάβει έμπειρο τεχνικό νυχιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει γνώσεις χτιστών και ακρυλικών νυχιών. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-223000.