Ομιλία "Η Ελληνική Οικογένεια Σήμερα" στην Διακίδειος Σχολή