Εταιρεία αναζητά άτομα με εμπειρία σε απομαγνητοφωνήσεις, με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης για το Ειρηνοδικείο Δύμης.

Μισθός, ασφάλιση, αποστολή βιογραφικών e-mail: [email protected] Γιάννης Κοντοστάνος.