Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, υπέγραψε σήμερα, Προγραμματικής Σύμβαση με το ΤΕΕ (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για τον προσδιορισμό του Ενεργειακού Αποτυπώματος της Δυτικής Ελλάδας.

«Με συγκεκριμένη στρατηγική η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης που έθεσε για το 2018. Η καταγραφή του Ενεργειακού Αποτυπώματος, είναι το πρώτο μας βήμα που εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την Ενεργειακή Περιφέρεια, το πλαίσιο της οποίας συνδιαμορφώνουμε με τους συναρμόδιους φορείς. Eίμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με συνέπεια τη δουλειά μας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.   

Σύμφωνα με το πλαίσιο συνεργασίας που συνυπέγραψαν οι φορείς, προβλέπεται καταγραφή των  ενεργειακών καταναλώσεων δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.  Παράλληλα,  θα καταγραφούν όλες οι μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες εγκαταστάσεις, καθώς και το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού, εξοπλισμού γραφείων που επηρεάζει την ενεργειακή κατανάλωση του δημοσίου κτιρίου κατά τη λειτουργία του.

Στη συνέχεια θα επιλεγούν πιλοτικά ορισμένα κτίρια για τα οποία θα προχωρήσει η δημιουργία ενεργειακού μοντέλου με χρήση σχετικής ηλεκτρονική εφαρμογής του ΤΕΕ , ώστε να διαπιστωθεί η ενεργειακή τους κατάταξης, προκειμένου σε μεταγενέστερους χρόνους να πραγματοποιηθούν δημόσιες προσκλήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Επίσης, θα διαμορφωθούν ειδικευμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση εκάστου δημοσίου κτιρίου.

Πρόκειται για μια προσπάθεια σταχυολόγησης των κατασκευών εκείνων, για τις οποίες θα ακολουθηθεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ωρίμανσης μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε, μόλις αυτές ολοκληρωθούν, τα έργα πλέον να μπορούν να χαρακτηριστούν ώριμα και να ενταχθούν σε οποιοδήποτε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα είτε εθνικό (τομεακό) είτε περιφερειακό προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά.

«Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια, οδηγούν σε μια τάση αυξημένης κατανάλωσης των υπαρχόντων ενεργειακών πόρων, που μακροπρόθεσμα δημιουργούν κίνδυνο για εμφάνιση αρνητικού ισοζυγίου ενεργειακής προσφοράς – ζήτησης, καθώς και αυξημένες οικονομικές απατήσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχοντας συναισθανθεί την ευθύνη της για την προστασία των ενεργειακών πόρων, καταβάλλει έμπρακτα κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων στην περιοχή ευθύνης της»  ανέφερε κατά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης ο Νίκος Μπαλαμπάνης Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Η  υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, έγινε στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νίκου Μπαλαμπάνη, του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Νικολάου Παπαθεοδώρου, του προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλη Αϊβαλη και του προέδρου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Στέλιου Μπλέτσα.