Το 2018 κάνει ποδαρικό με νέες επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για 1,5 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότες. 

Και αυτό γιατί οι εισφορές τους θα υπολογίζονται επί των ακαθάριστων εσόδων, χωρίς δηλαδή να αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί.

Η επιβάρυνση ξεκινά από 8% και σταδιακά φθάνει στο 38%. 

Το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να περιορίσει τη νέα, απότομη επιβάρυνση που θα προκύψει, έχει ήδη προβλέψει ότι το 2018 θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών –για κύρια ασφάλιση 20%, υγεία 6,95%, επικούρηση 3,5% και εφάπαξ 4% (όπου προβλέπεται)– το 85% του φορολογητέου εισοδήματος. Αυτό θα ισχύσει μόνο για φέτος και από του χρόνου, το 2019 δηλαδή, οι εισφορές θα υπολογίζονται στο 100%.

Ποιοι θα επιβαρυνθούν, ποιοι την γλιτώνουν

Αυτοί που φαίνονται να μην επηρεάζονται από την αλλαγή αυτή φαίνεται ότι είναι όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα, κάτω των 10.000 ευρώ. Αντίθετα, όσοι δηλώνουν εισοδήματα άνω των 70.000 ευρώ η επιβάρυνση θα είναι μεγάλη. 

Οι επιπλέον εισφορές στα ελεύθερους επαγγελματίες

Πραγματικό εισόδημα 2017 Επιπλέον εισφορά σε ευρώ
5.000                                    227
6.000                                    227
7.000                                    227
9.500                                    338
12.500                                  435
13.500                                  467
15.500                                  532
18.500                                  628
22.500                                  757

Οι επιπλέον εισφορές για τους αγρότες

Εισόδημα 2017 Επιπλέον εισφορά σε ευρώ
3.500                 169
4.000                 169
4.500                 169
4.700                 169
4.900                 169
6.307                 217
7.714                 265
9.121                 314
11.945               410