Μαρία Βασιλοπουλου : Τραγούδι
Νικόλας Ασημακόπουλος : Τζουρά - Τραγούδι
Ανδρέας Ασημακόπουλος : Μπουζούκι- Τραγούδι 
Ανδρέας Αγουρίδης : Κιθάρα -Τραγούδι
Χρήστος Ασημακόπουλος : Μπαγλαμά - Τραγούδι