Με πολύ μουσική, ζεστό κρασί και φυσικά την απονομή των πτυχίων!