2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: "Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς", Πάτρα 2-4 Φεβρουαρίου 2018

Η Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, διοργανώνουν το 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Λοιμώξεις σε Ανοσοκατεσταλμένους Ασθενείς» στις 2 – 4 Φεβρουαρίου 2018 στην Πάτρα, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. Στο Σεμινάριο συμμετέχουν το Τμήμα Λοιμώξεων και το Αιματολογικό Τμήμα.

Η εγγραφή στο Σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πληροφορίες – Γραμματεία
Congress World Event Travel E.E.
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7222518, Fax: 210 7210069
www.congressworld.gr, [email protected]