Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Ο κοινωνικός ρόλος των φορέων και οργανώσεων σε θέματα αλληλεγγύης σε περιόδους οικονομικής κρίσης», Πάτρα 18 Δεκεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο  ΑΣΤΗΡ και ώρα 18:00 - 21:00.